Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2017

kosmoo445
18:55
kosmoo445
16:11
Dobrze jest mieć miejsce, do którego można pójść, gdy nic się nie układa.
— Charles Bukowski "Kobiety"
kosmoo445
16:10
4448 9be1 500
16:08
2345 8e0c 500
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers
15:11
2495 cf03
Reposted fromamatore amatore viaeternaljourney eternaljourney

May 17 2017

kosmoo445
10:56

May 13 2017

kosmoo445
15:12

May 09 2017

kosmoo445
19:34
kosmoo445
18:39
4172 b15e
kosmoo445
18:39
“ Najlepiej nie planuj nic. Nie przewiduj tysiąca możliwości. Daruj sobie myślenie, o tym co będzie. Bo wiesz co? Od życia i tak dostaniesz to, czego akurat najmniej się spodziewasz ”
17:34
7879 2f91 500
Reposted fromsunlight sunlight viaeternaljourney eternaljourney

May 06 2017

kosmoo445
09:47
3282 f10a 500
Reposted frompotatolovero potatolovero

May 05 2017

18:52
When you have a good heart: You help too much. You trust too much. You give too much. You love too much. And it always seems you hurt the most.
— Unknown
(via pre-party)
kosmoo445
17:55
Żyj spokojnie, niech Ci się wiedzie
i nie rozmawiajmy dzisiaj bo nie wiem co mam powiedzieć
zadzwoń do mnie za kilka lat
ja na pewno nie zapomnę jak pozmieniałaś mój świat
— TMK aka Piekielny x Rover x Planet ANM - Bezpowrotnie
kosmoo445
17:55
Pogubiłem się już w liczbie rozczarowań.
— Jonathan Safran Foer
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
kosmoo445
17:55
8567 75c3 500
17:55
2259 a985

sihlvers:

eccellent:

apply : 165K FAVES | QUEUE LIST

s i h l v e r s
Reposted fromtosiaa tosiaa viaeternaljourney eternaljourney
kosmoo445
14:35
7488 f260 500
kosmoo445
14:34
7484 b523 500
kosmoo445
14:34
7475 fbb2 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl